A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat poddębicki 

poddębicki
brak 9.04% 11.00% 12.95% 14.91% 16.86% 18.82% 20.77% 22.73% 24.68% 26.64%
danych 10.99% 12.94% 14.90% 16.85% 18.81% 20.76% 22.72% 24.67% 26.63% 28.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 642
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 776
Liczba ważnych kart:6 775
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:6 476
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:1 291
% 19.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dalików 3 110  641  641  611  73  11.95
Pęczniew 2 978  663  663  626  179  28.59
Poddębice 13 052  2 421  2 420  2 325  588  25.29
Uniejów 6 035  1 373  1 373  1 322  272  20.57
Wartkowice 5 137  695  695  652  94  14.42
Zadzim 4 330  983  983  940  85  9.04
Ogółem 34 642  6 776  6 775  6 476  1 291  19.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 697 53.99 10.76
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 340 26.34 5.25
MALARECKI Krzysztof Bogusław 6 0.46 0.09
RYL Dorota Helena 174 13.48 2.69
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 10 0.77 0.15
RABIEGA Anna Barbara 10 0.77 0.15
ZATORSKI Jacek Andrzej 9 0.70 0.14
PIETRZAK Teresa Wiesława 10 0.77 0.15
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 15 1.16 0.23
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 20 1.55 0.31