A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat rawski 

rawski
brak 0.57% 0.69% 0.82% 0.94% 1.07% 1.19% 1.31% 1.44% 1.56% 1.69%
danych 0.68% 0.81% 0.93% 1.06% 1.18% 1.30% 1.43% 1.55% 1.68% 1.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 495
Liczba ważnych kart:8 493
Frekwencja wyborcza:21.11%
Liczba głosów ważnych:8 157
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:127
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rawa Mazowiecka 14 576  3 702  3 700  3 540  64  1.81
Biała Rawska 9 367  1 713  1 713  1 657  27  1.63
Cielądz 3 303  649  649  618  11  1.78
Rawa Mazowiecka 6 924  1 273  1 273  1 228  14  1.14
Regnów 1 498  367  367  353  0.57
Sadkowice 4 576  791  791  761  1.18
Ogółem 40 244  8 495  8 493  8 157  127  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 47 37.01 0.58
SOWIŃSKA Ewa Barbara 16 12.60 0.20
MACIEJEWSKI Krzysztof 14 11.02 0.17
GENS Teresa Brygida 7 5.51 0.09
ROŻENEK Andrzej Franciszek 11 8.66 0.13
KOCZUR Marian Józef 3 2.36 0.04
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 8 6.30 0.10
SZYDŁOWSKI Adam Marian 3 2.36 0.04
OWCZAREK Izabela Oliwia 8 6.30 0.10
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 10 7.87 0.12