A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 1.36% 1.50% 1.64% 1.79% 1.93% 2.07% 2.21% 2.35% 2.50% 2.64%
danych 1.49% 1.63% 1.78% 1.92% 2.06% 2.20% 2.34% 2.49% 2.63% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:103
% 1.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  11  2.31
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  22  1.44
Godzianów 2 080  491  491  468  13  2.78
Kowiesy 2 435  536  536  514  1.56
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  1.74
Maków 4 897  907  907  882  12  1.36
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  1.47
Skierniewice 5 783  967  967  933  17  1.82
Słupia 2 126  384  384  360  1.67
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  103  1.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 38 36.89 0.63
SOWIŃSKA Ewa Barbara 13 12.62 0.22
MACIEJEWSKI Krzysztof 9 8.74 0.15
GENS Teresa Brygida 4 3.88 0.07
ROŻENEK Andrzej Franciszek 6 5.83 0.10
KOCZUR Marian Józef 5 4.85 0.08
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 7 6.80 0.12
SZYDŁOWSKI Adam Marian 8 7.77 0.13
OWCZAREK Izabela Oliwia 6 5.83 0.10
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 7 6.80 0.12