A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 0.00% 0.19% 0.38% 0.57% 0.76% 0.95% 1.13% 1.32% 1.51% 1.70%
danych 0.18% 0.37% 0.56% 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.50% 1.69% 1.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 0.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  1.89
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  0.26
Godzianów 2 080  491  491  468  0.00
Kowiesy 2 435  536  536  514  0.00
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  0.44
Maków 4 897  907  907  882  0.11
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  0.49
Skierniewice 5 783  967  967  933  0.43
Słupia 2 126  384  384  360  0.28
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  23  0.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIRYS Mateusz Piotr 3 13.04 0.05
DESPERAK Izabela Barbara 1 4.35 0.02
HAJNCEL Paweł Wojciech 1 4.35 0.02
MUSIELAK Karolina Jolanta 1 4.35 0.02
MARZEC Waldemar 0 0.00 0.00
GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 1 4.35 0.02
DOBROWOLSKI Dawid 1 4.35 0.02
KRYSIAK Wioleta Magdalena 10 43.48 0.17
ORZECHOWSKI Tomasz 1 4.35 0.02
ADAMSKA Teresa Maria 4 17.39 0.07