A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.70% 0.85% 0.99% 1.14% 1.28% 1.43% 1.58% 1.72% 1.87% 2.01%
danych 0.84% 0.98% 1.13% 1.27% 1.42% 1.57% 1.71% 1.86% 2.00% 2.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:409
% 1.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  250  2.06
Będków 2 813  536  536  504  0.99
Budziszewice 1 802  447  447  425  0.71
Czerniewice 4 201  877  877  837  13  1.55
Inowłódz 3 266  777  777  754  16  2.12
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  23  2.04
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  23  2.14
Rzeczyca 3 956  737  737  711  0.70
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  39  2.08
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  26  2.16
Żelechlinek 2 713  676  676  640  0.94
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  409  1.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 182 44.50 0.86
NOWAK Małgorzata Eugenia 154 37.65 0.72
WARZECHA Jarosław Jerzy 13 3.18 0.06
WALCZAK Joanna Izabela 15 3.67 0.07
ARKUSZ Radosław Michał 11 2.69 0.05
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 10 2.44 0.05
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 1 0.24 0.00
STEFANEK Mirosław Wojciech 8 1.96 0.04
KUPIS-URBANIAK Mirosława 4 0.98 0.02
GAWRON Jakub Mateusz 11 2.69 0.05