A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 3.06% 7.40% 11.73% 16.07% 20.40% 24.74% 29.07% 33.41% 37.74% 42.08%
danych 7.39% 11.72% 16.06% 20.39% 24.73% 29.06% 33.40% 37.73% 42.07% 46.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:2 008
% 9.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  371  3.06
Będków 2 813  536  536  504  84  16.67
Budziszewice 1 802  447  447  425  77  18.12
Czerniewice 4 201  877  877  837  268  32.02
Inowłódz 3 266  777  777  754  54  7.16
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  173  15.34
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  142  13.23
Rzeczyca 3 956  737  737  711  179  25.18
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  187  9.97
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  176  14.65
Żelechlinek 2 713  676  676  640  297  46.41
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  2 008  9.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUCZAK Mieczysław Marcin 86 4.28 0.40
OZGA Krystyna Ewa 434 21.61 2.04
TELATYCKI Czesław Krzysztof 8 0.40 0.04
BEJDA Paweł Jan 49 2.44 0.23
MAZUR Marek Marian 59 2.94 0.28
KLIMCZAK Dariusz 1 080 53.78 5.08
NAWROCKA Elżbieta Renata 30 1.49 0.14
KACZOROWSKA Maria 104 5.18 0.49
GABRYELCZAK Małgorzata 27 1.34 0.13
BAGIEŃSKI Artur Jan 131 6.52 0.62