A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 40.31% 42.14% 43.97% 45.80% 47.63% 49.46% 51.28% 53.11% 54.94% 56.77%
danych 42.13% 43.96% 45.79% 47.62% 49.45% 51.27% 53.10% 54.93% 56.76% 58.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:9 842
% 46.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  5 260  43.40
Będków 2 813  536  536  504  251  49.80
Budziszewice 1 802  447  447  425  222  52.24
Czerniewice 4 201  877  877  837  344  41.10
Inowłódz 3 266  777  777  754  355  47.08
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  661  58.60
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  580  54.05
Rzeczyca 3 956  737  737  711  361  50.77
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  961  51.25
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  589  49.04
Żelechlinek 2 713  676  676  640  258  40.31
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  9 842  46.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 8 158 82.89 38.36
KRUPA Urszula Irena 242 2.46 1.14
WASZCZYKOWSKI Witold Jan 213 2.16 1.00
POLAK Piotr Stanisław 86 0.87 0.40
SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 23 0.23 0.11
TELUS Robert 353 3.59 1.66
KOPERSKA Iwona Edyta 28 0.28 0.13
GRABEK Anna Małgorzata 617 6.27 2.90
OLEJNIK Wiesława Helena 54 0.55 0.25
MATUSZEWSKI Marek 68 0.69 0.32