A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wieruszowski 

wieruszowski
brak 1.78% 2.01% 2.24% 2.46% 2.69% 2.92% 3.15% 3.38% 3.60% 3.83%
danych 2.00% 2.23% 2.45% 2.68% 2.91% 3.14% 3.37% 3.59% 3.82% 4.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 857
Liczba ważnych kart:6 856
Frekwencja wyborcza:20.09%
Liczba głosów ważnych:6 558
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:183
% 2.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 3 385  609  609  577  22  3.81
Czastary 3 212  517  517  495  1.82
Galewice 4 971  796  796  764  31  4.06
Lututów 3 755  723  723  675  12  1.78
Łubnice 3 340  541  541  524  18  3.44
Sokolniki 3 937  729  729  698  14  2.01
Wieruszów 11 525  2 942  2 941  2 825  77  2.73
Ogółem 34 125  6 857  6 856  6 558  183  2.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 88 48.09 1.34
SOWIŃSKA Ewa Barbara 19 10.38 0.29
MACIEJEWSKI Krzysztof 14 7.65 0.21
GENS Teresa Brygida 11 6.01 0.17
ROŻENEK Andrzej Franciszek 7 3.83 0.11
KOCZUR Marian Józef 3 1.64 0.05
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 7 3.83 0.11
SZYDŁOWSKI Adam Marian 6 3.28 0.09
OWCZAREK Izabela Oliwia 11 6.01 0.17
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 17 9.29 0.26