A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wieruszowski 

wieruszowski
brak 1.44% 1.57% 1.70% 1.82% 1.95% 2.08% 2.21% 2.34% 2.46% 2.59%
danych 1.56% 1.69% 1.81% 1.94% 2.07% 2.20% 2.33% 2.45% 2.58% 2.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 857
Liczba ważnych kart:6 856
Frekwencja wyborcza:20.09%
Liczba głosów ważnych:6 558
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 1.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 3 385  609  609  577  1.56
Czastary 3 212  517  517  495  1.62
Galewice 4 971  796  796  764  11  1.44
Lututów 3 755  723  723  675  17  2.52
Łubnice 3 340  541  541  524  12  2.29
Sokolniki 3 937  729  729  698  19  2.72
Wieruszów 11 525  2 942  2 941  2 825  49  1.73
Ogółem 34 125  6 857  6 856  6 558  125  1.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 35 28.00 0.53
MAKOWSKI Krzysztof Michał 15 12.00 0.23
ŁUCZAK Agnieszka Maria 15 12.00 0.23
KRAWCZYK Michał 10 8.00 0.15
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 10 8.00 0.15
DIDOWICZ Anna 10 8.00 0.15
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 10 8.00 0.15
WYPYCH Ewelina 9 7.20 0.14
PACHOLSKI Michał Tomasz 11 8.80 0.17