A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat wieruszowski 

wieruszowski
brak 0.13% 0.27% 0.42% 0.56% 0.70% 0.85% 0.99% 1.13% 1.27% 1.42%
danych 0.26% 0.41% 0.55% 0.69% 0.84% 0.98% 1.12% 1.26% 1.41% 1.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 857
Liczba ważnych kart:6 856
Frekwencja wyborcza:20.09%
Liczba głosów ważnych:6 558
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 0.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 3 385  609  609  577  1.56
Czastary 3 212  517  517  495  0.61
Galewice 4 971  796  796  764  0.13
Lututów 3 755  723  723  675  0.74
Łubnice 3 340  541  541  524  0.57
Sokolniki 3 937  729  729  698  0.57
Wieruszów 11 525  2 942  2 941  2 825  10  0.35
Ogółem 34 125  6 857  6 856  6 558  35  0.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 2 5.71 0.03
KWAŚNIEWSKI Aleksander 24 68.57 0.37
DYDYCZ Michał Karol 1 2.86 0.02
KOLBUSZ Paulina Diana 3 8.57 0.05
ROSZATYCKI Piotr Kamil 1 2.86 0.02
KAMIŃSKA Magdalena Maria 0 0.00 0.00
SZEWCZYK Kinga 4 11.43 0.06
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 0 0.00 0.00