A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 1.56% 1.71% 1.85% 2.00% 2.14% 2.29% 2.44% 2.58% 2.73% 2.87%
danych 1.70% 1.84% 1.99% 2.13% 2.28% 2.43% 2.57% 2.72% 2.86% 3.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:269
% 2.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  192  2.52
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  15  1.56
Zapolice 4 089  651  651  630  19  3.02
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  43  2.55
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  269  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 127 47.21 1.16
SOWIŃSKA Ewa Barbara 44 16.36 0.40
MACIEJEWSKI Krzysztof 16 5.95 0.15
GENS Teresa Brygida 17 6.32 0.16
ROŻENEK Andrzej Franciszek 5 1.86 0.05
KOCZUR Marian Józef 9 3.35 0.08
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 10 3.72 0.09
SZYDŁOWSKI Adam Marian 10 3.72 0.09
OWCZAREK Izabela Oliwia 18 6.69 0.17
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 13 4.83 0.12