A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 19.35% 20.72% 22.09% 23.46% 24.83% 26.20% 27.57% 28.94% 30.31% 31.68%
danych 20.71% 22.08% 23.45% 24.82% 26.19% 27.56% 28.93% 30.30% 31.67% 33.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:3 195
% 29.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  2 520  33.05
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  186  19.35
Zapolice 4 089  651  651  630  134  21.27
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  355  21.06
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  3 195  29.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 1 991 62.32 18.26
SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 752 23.54 6.90
MALARECKI Krzysztof Bogusław 27 0.85 0.25
RYL Dorota Helena 226 7.07 2.07
GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 31 0.97 0.28
RABIEGA Anna Barbara 22 0.69 0.20
ZATORSKI Jacek Andrzej 20 0.63 0.18
PIETRZAK Teresa Wiesława 31 0.97 0.28
ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 22 0.69 0.20
BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 73 2.28 0.67