A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat zgierski 

zgierski
brak 1.50% 1.72% 1.95% 2.17% 2.40% 2.62% 2.84% 3.07% 3.29% 3.52%
danych 1.71% 1.94% 2.16% 2.39% 2.61% 2.83% 3.06% 3.28% 3.51% 3.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:635
% 2.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  37  1.53
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  75  2.49
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  240  2.19
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  96  1.68
Głowno 3 954  706  706  687  20  2.91
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  47  3.74
Parzęczew 4 084  804  804  778  19  2.44
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  32  1.50
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  69  2.60
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  635  2.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 268 42.20 0.90
SOWIŃSKA Ewa Barbara 94 14.80 0.32
MACIEJEWSKI Krzysztof 48 7.56 0.16
GENS Teresa Brygida 37 5.83 0.12
ROŻENEK Andrzej Franciszek 37 5.83 0.12
KOCZUR Marian Józef 17 2.68 0.06
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 32 5.04 0.11
SZYDŁOWSKI Adam Marian 37 5.83 0.12
OWCZAREK Izabela Oliwia 28 4.41 0.09
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 37 5.83 0.12