A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat zgierski 

zgierski
brak 0.29% 0.39% 0.49% 0.59% 0.69% 0.79% 0.89% 0.99% 1.09% 1.19%
danych 0.38% 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 0.98% 1.08% 1.18% 1.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:196
% 0.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  14  0.58
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  24  0.80
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  73  0.67
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  39  0.68
Głowno 3 954  706  706  687  0.29
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  0.72
Parzęczew 4 084  804  804  778  10  1.29
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  13  0.61
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  12  0.45
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  196  0.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 34 17.35 0.11
KWAŚNIEWSKI Aleksander 122 62.24 0.41
DYDYCZ Michał Karol 3 1.53 0.01
KOLBUSZ Paulina Diana 6 3.06 0.02
ROSZATYCKI Piotr Kamil 4 2.04 0.01
KAMIŃSKA Magdalena Maria 7 3.57 0.02
SZEWCZYK Kinga 15 7.65 0.05
JAROS-KAMIŃSKA Barbara 5 2.55 0.02