A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat zgierski 

zgierski
brak 1.76% 3.45% 5.13% 6.82% 8.51% 10.20% 11.88% 13.57% 15.26% 16.94%
danych 3.44% 5.12% 6.81% 8.50% 10.19% 11.87% 13.56% 15.25% 16.93% 18.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:132 745
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 536
Liczba ważnych kart:30 530
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:29 626
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:1 088
% 3.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głowno 12 123  2 478  2 477  2 425  63  2.60
Ozorków 16 252  3 121  3 121  3 010  62  2.06
Zgierz 46 580  11 292  11 289  10 961  193  1.76
Aleksandrów Łódzki 23 594  5 893  5 891  5 727  129  2.25
Głowno 3 954  706  706  687  128  18.63
Ozorków 5 618  1 320  1 320  1 256  102  8.12
Parzęczew 4 084  804  804  778  66  8.48
Stryków 10 005  2 187  2 187  2 131  234  10.98
Zgierz 10 535  2 735  2 735  2 651  111  4.19
Ogółem 132 745  30 536  30 530  29 626  1 088  3.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUCZAK Mieczysław Marcin 211 19.39 0.71
OZGA Krystyna Ewa 207 19.03 0.70
TELATYCKI Czesław Krzysztof 36 3.31 0.12
BEJDA Paweł Jan 164 15.07 0.55
MAZUR Marek Marian 32 2.94 0.11
KLIMCZAK Dariusz 93 8.55 0.31
NAWROCKA Elżbieta Renata 45 4.14 0.15
KACZOROWSKA Maria 69 6.34 0.23
GABRYELCZAK Małgorzata 195 17.92 0.66
BAGIEŃSKI Artur Jan 36 3.31 0.12