A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 1.24% 1.42% 1.60% 1.78% 1.96% 2.14% 2.31% 2.49% 2.67% 2.85%
danych 1.41% 1.59% 1.77% 1.95% 2.13% 2.30% 2.48% 2.66% 2.84% 3.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:114
% 2.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  48  2.28
Brzeziny 4 340  916  916  893  21  2.35
Dmosin 3 779  690  690  659  20  3.03
Jeżów 2 807  743  743  727  1.24
Rogów 3 889  824  824  800  16  2.00
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  114  2.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOŹNIAK Tadeusz Jacek 53 46.49 1.02
SOWIŃSKA Ewa Barbara 14 12.28 0.27
MACIEJEWSKI Krzysztof 7 6.14 0.13
GENS Teresa Brygida 9 7.89 0.17
ROŻENEK Andrzej Franciszek 5 4.39 0.10
KOCZUR Marian Józef 2 1.75 0.04
ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 7 6.14 0.13
SZYDŁOWSKI Adam Marian 4 3.51 0.08
OWCZAREK Izabela Oliwia 6 5.26 0.12
SŁOWIŃSKI Michał Piotr 7 6.14 0.13