A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 0.96% 1.05% 1.15% 1.24% 1.34% 1.43% 1.52% 1.62% 1.71% 1.81%
danych 1.04% 1.14% 1.23% 1.33% 1.42% 1.51% 1.61% 1.70% 1.80% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 1.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  29  1.38
Brzeziny 4 340  916  916  893  17  1.90
Dmosin 3 779  690  690  659  12  1.82
Jeżów 2 807  743  743  727  0.96
Rogów 3 889  824  824  800  15  1.88
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  80  1.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GODSON John Abraham 52 65.00 1.00
NOWAK Małgorzata Eugenia 6 7.50 0.12
WARZECHA Jarosław Jerzy 9 11.25 0.17
WALCZAK Joanna Izabela 5 6.25 0.10
ARKUSZ Radosław Michał 2 2.50 0.04
BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 5 6.25 0.10
BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
STEFANEK Mirosław Wojciech 1 1.25 0.02
KUPIS-URBANIAK Mirosława 0 0.00 0.00
GAWRON Jakub Mateusz 0 0.00 0.00