A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 4.59% 4.85% 5.11% 5.36% 5.62% 5.88% 6.14% 6.40% 6.65% 6.91%
danych 4.84% 5.10% 5.35% 5.61% 5.87% 6.13% 6.39% 6.64% 6.90% 7.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:312
% 6.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  151  7.17
Brzeziny 4 340  916  916  893  41  4.59
Dmosin 3 779  690  690  659  41  6.22
Jeżów 2 807  743  743  727  34  4.68
Rogów 3 889  824  824  800  45  5.63
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  312  6.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 188 60.26 3.63
BUDZISZ Emilia Małgorzata 24 7.69 0.46
MALKA Andrzej Roman 25 8.01 0.48
SŁOTA Tomasz Andrzej 17 5.45 0.33
UTECHT Greta 9 2.88 0.17
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 4 1.28 0.08
DOBIESZ Alicja Maria 9 2.88 0.17
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 17 5.45 0.33
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 14 4.49 0.27
SYGA Artur Jerzy 5 1.60 0.10