A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat bocheński 

bocheński
brak 0.00% 0.07% 0.15% 0.22% 0.30% 0.37% 0.44% 0.52% 0.59% 0.67%
danych 0.06% 0.14% 0.21% 0.29% 0.36% 0.43% 0.51% 0.58% 0.66% 0.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 0.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bochnia 23 694  6 444  6 438  6 235  26  0.42
Bochnia 15 167  3 091  3 091  2 979  22  0.74
Drwinia 5 175  1 071  1 071  1 017  0.10
Lipnica Murowana 4 376  973  972  924  0.54
Łapanów 6 045  1 286  1 285  1 212  0.25
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  2 507  14  0.56
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  1 914  0.37
Trzciana 4 157  1 024  1 024  997  0.00
Żegocina 4 065  1 444  1 444  1 410  0.21
Ogółem 82 048  19 942  19 933  19 195  81  0.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 14 17.28 0.07
BRONIEWICZ Michał Paweł 10 12.35 0.05
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 5 6.17 0.03
KALISZ Katarzyna Anna 11 13.58 0.06
SKWARŁO Cezary Szczepan 4 4.94 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 9 11.11 0.05
PASZCZA Bartosz Marek 9 11.11 0.05
KOWRYGO Marcin Andrzej 19 23.46 0.10