A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat bocheński 

bocheński
brak 4.91% 5.39% 5.87% 6.36% 6.84% 7.32% 7.80% 8.28% 8.77% 9.25%
danych 5.38% 5.86% 6.35% 6.83% 7.31% 7.79% 8.27% 8.76% 9.24% 9.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:1 575
% 8.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bochnia 23 694  6 444  6 438  6 235  556  8.92
Bochnia 15 167  3 091  3 091  2 979  268  9.00
Drwinia 5 175  1 071  1 071  1 017  76  7.47
Lipnica Murowana 4 376  973  972  924  66  7.14
Łapanów 6 045  1 286  1 285  1 212  117  9.65
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  2 507  123  4.91
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  1 914  158  8.25
Trzciana 4 157  1 024  1 024  997  97  9.73
Żegocina 4 065  1 444  1 444  1 410  114  8.09
Ogółem 82 048  19 942  19 933  19 195  1 575  8.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 573 36.38 2.99
BERKOWICZ Konrad Szczepan 637 40.44 3.32
LEWICKI Dawid Marian 50 3.17 0.26
JAMRO Szymon 39 2.48 0.20
SZTERLEJA Barbara Maria 20 1.27 0.10
CZARNEK Norbert Jerzy 24 1.52 0.13
BANDUŁA Magdalena Maria 26 1.65 0.14
RYŚ Anna Magdalena 41 2.60 0.21
SAWICKA Nina Anna 45 2.86 0.23
SZATAN Jarosław Kazimierz 120 7.62 0.63