A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat brzeski 

brzeski
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.27% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50% 0.56% 0.62%
danych 0.14% 0.20% 0.26% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.55% 0.61% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 230
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 971
Liczba ważnych kart:17 968
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:17 286
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:68
% 0.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzęcin 6 699  1 580  1 580  1 510  10  0.66
Brzesko 29 044  7 833  7 832  7 594  19  0.25
Czchów 7 514  1 790  1 790  1 732  0.23
Dębno 11 399  2 789  2 787  2 656  18  0.68
Gnojnik 5 913  1 422  1 422  1 350  0.52
Iwkowa 4 820  1 133  1 133  1 085  0.09
Szczurowa 7 841  1 424  1 424  1 359  0.66
Ogółem 73 230  17 971  17 968  17 286  68  0.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 15 22.06 0.09
BRONIEWICZ Michał Paweł 12 17.65 0.07
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 5 7.35 0.03
KALISZ Katarzyna Anna 10 14.71 0.06
SKWARŁO Cezary Szczepan 3 4.41 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 9 13.24 0.05
PASZCZA Bartosz Marek 8 11.76 0.05
KOWRYGO Marcin Andrzej 6 8.82 0.03