A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat brzeski 

brzeski
brak 2.88% 4.14% 5.39% 6.65% 7.91% 9.17% 10.42% 11.68% 12.94% 14.19%
danych 4.13% 5.38% 6.64% 7.90% 9.16% 10.41% 11.67% 12.93% 14.18% 15.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 230
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 971
Liczba ważnych kart:17 968
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:17 286
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:1 056
% 6.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzęcin 6 699  1 580  1 580  1 510  119  7.88
Brzesko 29 044  7 833  7 832  7 594  219  2.88
Czchów 7 514  1 790  1 790  1 732  153  8.83
Dębno 11 399  2 789  2 787  2 656  201  7.57
Gnojnik 5 913  1 422  1 422  1 350  61  4.52
Iwkowa 4 820  1 133  1 133  1 085  93  8.57
Szczurowa 7 841  1 424  1 424  1 359  210  15.45
Ogółem 73 230  17 971  17 968  17 286  1 056  6.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 536 50.76 3.10
KOZAK Wojciech 180 17.05 1.04
KURTYKA Halina Ewa 77 7.29 0.45
SORYS Stanisław Andrzej 124 11.74 0.72
OCZKOWICZ Beata 11 1.04 0.06
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 22 2.08 0.13
PAWLAK Mirosław Antoni 46 4.36 0.27
KAŁA Józef 5 0.47 0.03
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 20 1.89 0.12
DUTKA Bronisław 35 3.31 0.20