A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat chrzanowski 

chrzanowski
brak 6.62% 7.08% 7.54% 8.00% 8.46% 8.93% 9.39% 9.85% 10.31% 10.77%
danych 7.07% 7.53% 7.99% 8.45% 8.92% 9.38% 9.84% 10.30% 10.76% 11.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:103 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 141
Liczba ważnych kart:23 133
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:22 279
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:2 270
% 10.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Alwernia 10 372  2 101  2 101  2 009  133  6.62
Babice 7 366  1 471  1 471  1 399  103  7.36
Chrzanów 39 232  9 489  9 485  9 184  1 031  11.23
Libiąż 18 374  3 817  3 817  3 648  384  10.53
Trzebinia 28 189  6 263  6 259  6 039  619  10.25
Ogółem 103 533  23 141  23 133  22 279  2 270  10.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 1 557 68.59 6.99
SZEJNA Andrzej Jan 119 5.24 0.53
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 172 7.58 0.77
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 114 5.02 0.51
PIETRZYK Sławomir Jan 30 1.32 0.13
ROMANOWSKA Irena Anna 72 3.17 0.32
BERNAT Franciszek Jan 3 0.13 0.01
ORKISZ Jan 90 3.96 0.40
BARTEL Barbara 47 2.07 0.21
BIESIADA Dominika Anna 66 2.91 0.30