A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat chrzanowski 

chrzanowski
brak 24.37% 25.34% 26.30% 27.27% 28.24% 29.21% 30.17% 31.14% 32.11% 33.07%
danych 25.33% 26.29% 27.26% 28.23% 29.20% 30.16% 31.13% 32.10% 33.06% 34.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:103 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 141
Liczba ważnych kart:23 133
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:22 279
% głosów ważnych:96.31%
Liczba głosów na listy komitetu:7 017
% 31.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Alwernia 10 372  2 101  2 101  2 009  566  28.17
Babice 7 366  1 471  1 471  1 399  341  24.37
Chrzanów 39 232  9 489  9 485  9 184  3 126  34.04
Libiąż 18 374  3 817  3 817  3 648  1 159  31.77
Trzebinia 28 189  6 263  6 259  6 039  1 825  30.22
Ogółem 103 533  23 141  23 133  22 279  7 017  31.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 4 140 59.00 18.58
WENTA Bogdan Brunon 1 033 14.72 4.64
SONIK Bogusław Andrzej 981 13.98 4.40
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 169 2.41 0.76
ŚWIT Grzegorz Sławomir 76 1.08 0.34
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 45 0.64 0.20
BISZTYGA Stanisław 142 2.02 0.64
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 138 1.97 0.62
HANDZEL Ludomir Paweł 23 0.33 0.10
GĄDEK Lidia Stanisława 270 3.85 1.21