A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat dąbrowski 

dąbrowski
brak 0.20% 0.24% 0.27% 0.31% 0.35% 0.39% 0.42% 0.46% 0.50% 0.53%
danych 0.23% 0.26% 0.30% 0.34% 0.38% 0.41% 0.45% 0.49% 0.52% 0.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 347
Liczba ważnych kart:9 344
Frekwencja wyborcza:19.49%
Liczba głosów ważnych:8 992
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 0.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesław 2 363  380  380  367  0.54
Dąbrowa Tarnowska 16 937  3 427  3 427  3 339  19  0.57
Gręboszów 2 964  660  660  644  0.31
Mędrzechów 2 882  534  533  509  0.20
Olesno 6 333  1 170  1 170  1 121  0.36
Radgoszcz 5 768  1 250  1 249  1 185  0.25
Szczucin 10 722  1 926  1 925  1 827  0.38
Ogółem 47 969  9 347  9 344  8 992  38  0.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 9 23.68 0.10
BRONIEWICZ Michał Paweł 4 10.53 0.04
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 0 0.00 0.00
KALISZ Katarzyna Anna 5 13.16 0.06
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 8 21.05 0.09
PASZCZA Bartosz Marek 4 10.53 0.04
KOWRYGO Marcin Andrzej 8 21.05 0.09