A  A+ A+

Powiat dąbrowski 

dąbrowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 347
Liczba ważnych kart:9 344
Frekwencja wyborcza:19.49%
Liczba głosów ważnych:8 992
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesław 2 363  380  380  367  0.00
Dąbrowa Tarnowska 16 937  3 427  3 427  3 339  0.00
Gręboszów 2 964  660  660  644  0.00
Mędrzechów 2 882  534  533  509  0.00
Olesno 6 333  1 170  1 170  1 121  0.00
Radgoszcz 5 768  1 250  1 249  1 185  0.00
Szczucin 10 722  1 926  1 925  1 827  0.00
Ogółem 47 969  9 347  9 344  8 992  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne