A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat dąbrowski 

dąbrowski
brak 3.88% 4.93% 5.98% 7.03% 8.08% 9.13% 10.18% 11.23% 12.28% 13.33%
danych 4.92% 5.97% 7.02% 8.07% 9.12% 10.17% 11.22% 12.27% 13.32% 14.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 347
Liczba ważnych kart:9 344
Frekwencja wyborcza:19.49%
Liczba głosów ważnych:8 992
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:912
% 10.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesław 2 363  380  380  367  15  4.09
Dąbrowa Tarnowska 16 937  3 427  3 427  3 339  480  14.38
Gręboszów 2 964  660  660  644  25  3.88
Mędrzechów 2 882  534  533  509  44  8.64
Olesno 6 333  1 170  1 170  1 121  101  9.01
Radgoszcz 5 768  1 250  1 249  1 185  50  4.22
Szczucin 10 722  1 926  1 925  1 827  197  10.78
Ogółem 47 969  9 347  9 344  8 992  912  10.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 462 50.66 5.14
WENTA Bogdan Brunon 156 17.11 1.73
SONIK Bogusław Andrzej 131 14.36 1.46
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 52 5.70 0.58
ŚWIT Grzegorz Sławomir 19 2.08 0.21
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 6 0.66 0.07
BISZTYGA Stanisław 12 1.32 0.13
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 22 2.41 0.24
HANDZEL Ludomir Paweł 5 0.55 0.06
GĄDEK Lidia Stanisława 47 5.15 0.52