A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat dąbrowski 

dąbrowski
brak 0.36% 0.46% 0.56% 0.67% 0.77% 0.87% 0.97% 1.07% 1.18% 1.28%
danych 0.45% 0.55% 0.66% 0.76% 0.86% 0.96% 1.06% 1.17% 1.27% 1.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 347
Liczba ważnych kart:9 344
Frekwencja wyborcza:19.49%
Liczba głosów ważnych:8 992
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:76
% 0.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesław 2 363  380  380  367  0.82
Dąbrowa Tarnowska 16 937  3 427  3 427  3 339  26  0.78
Gręboszów 2 964  660  660  644  1.24
Mędrzechów 2 882  534  533  509  1.38
Olesno 6 333  1 170  1 170  1 121  0.36
Radgoszcz 5 768  1 250  1 249  1 185  0.51
Szczucin 10 722  1 926  1 925  1 827  22  1.20
Ogółem 47 969  9 347  9 344  8 992  76  0.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 36 47.37 0.40
KLUSKA Łukasz Dominik 11 14.47 0.12
KENIG Jerzy 3 3.95 0.03
KASIŃSKI Szymon Witold 12 15.79 0.13
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 2 2.63 0.02
PROCHOWNIK Marlena Anna 3 3.95 0.03
DOBROWOLSKI Witold Jan 2 2.63 0.02
JEDYNAK Małgorzata 6 7.89 0.07
DĘBEK Monika Anna 0 0.00 0.00
KOBYLAS Krzysztof Piotr 1 1.32 0.01