A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat gorlicki 

gorlicki
brak 0.20% 0.25% 0.30% 0.36% 0.41% 0.46% 0.51% 0.56% 0.62% 0.67%
danych 0.24% 0.29% 0.35% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.61% 0.66% 0.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 645
Liczba ważnych kart:20 639
Frekwencja wyborcza:23.56%
Liczba głosów ważnych:19 731
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:82
% 0.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gorlice 23 717  6 190  6 189  5 975  13  0.22
Biecz 13 830  2 917  2 916  2 803  20  0.71
Bobowa 7 251  1 859  1 859  1 761  0.28
Gorlice 13 632  3 020  3 017  2 870  16  0.56
Lipinki 5 498  1 370  1 370  1 296  0.23
Łużna 6 589  1 445  1 444  1 362  0.66
Moszczenica 3 857  728  728  692  0.72
Ropa 4 034  1 186  1 186  1 118  0.45
Sękowa 4 007  900  900  866  0.46
Uście Gorlickie 5 208  1 030  1 030  988  0.20
Ogółem 87 623  20 645  20 639  19 731  82  0.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 17 20.73 0.09
BRONIEWICZ Michał Paweł 5 6.10 0.03
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 8 9.76 0.04
KALISZ Katarzyna Anna 17 20.73 0.09
SKWARŁO Cezary Szczepan 2 2.44 0.01
JANIK Katarzyna Edyta 15 18.29 0.08
PASZCZA Bartosz Marek 4 4.88 0.02
KOWRYGO Marcin Andrzej 14 17.07 0.07