A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat gorlicki 

gorlicki
brak 4.65% 4.96% 5.27% 5.58% 5.89% 6.20% 6.50% 6.81% 7.12% 7.43%
danych 4.95% 5.26% 5.57% 5.88% 6.19% 6.49% 6.80% 7.11% 7.42% 7.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 645
Liczba ważnych kart:20 639
Frekwencja wyborcza:23.56%
Liczba głosów ważnych:19 731
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:1 322
% 6.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gorlice 23 717  6 190  6 189  5 975  452  7.56
Biecz 13 830  2 917  2 916  2 803  182  6.49
Bobowa 7 251  1 859  1 859  1 761  88  5.00
Gorlice 13 632  3 020  3 017  2 870  222  7.74
Lipinki 5 498  1 370  1 370  1 296  70  5.40
Łużna 6 589  1 445  1 444  1 362  90  6.61
Moszczenica 3 857  728  728  692  42  6.07
Ropa 4 034  1 186  1 186  1 118  52  4.65
Sękowa 4 007  900  900  866  63  7.27
Uście Gorlickie 5 208  1 030  1 030  988  61  6.17
Ogółem 87 623  20 645  20 639  19 731  1 322  6.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 378 28.59 1.92
BERKOWICZ Konrad Szczepan 308 23.30 1.56
LEWICKI Dawid Marian 30 2.27 0.15
JAMRO Szymon 392 29.65 1.99
SZTERLEJA Barbara Maria 16 1.21 0.08
CZARNEK Norbert Jerzy 15 1.13 0.08
BANDUŁA Magdalena Maria 26 1.97 0.13
RYŚ Anna Magdalena 29 2.19 0.15
SAWICKA Nina Anna 32 2.42 0.16
SZATAN Jarosław Kazimierz 96 7.26 0.49