A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat gorlicki 

gorlicki
brak 5.64% 7.57% 9.51% 11.44% 13.37% 15.31% 17.24% 19.17% 21.10% 23.04%
danych 7.56% 9.50% 11.43% 13.36% 15.30% 17.23% 19.16% 21.09% 23.03% 24.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 645
Liczba ważnych kart:20 639
Frekwencja wyborcza:23.56%
Liczba głosów ważnych:19 731
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:3 162
% 16.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gorlice 23 717  6 190  6 189  5 975  1 492  24.97
Biecz 13 830  2 917  2 916  2 803  378  13.49
Bobowa 7 251  1 859  1 859  1 761  150  8.52
Gorlice 13 632  3 020  3 017  2 870  369  12.86
Lipinki 5 498  1 370  1 370  1 296  111  8.56
Łużna 6 589  1 445  1 444  1 362  155  11.38
Moszczenica 3 857  728  728  692  39  5.64
Ropa 4 034  1 186  1 186  1 118  82  7.33
Sękowa 4 007  900  900  866  162  18.71
Uście Gorlickie 5 208  1 030  1 030  988  224  22.67
Ogółem 87 623  20 645  20 639  19 731  3 162  16.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 1 809 57.21 9.17
WENTA Bogdan Brunon 462 14.61 2.34
SONIK Bogusław Andrzej 406 12.84 2.06
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 60 1.90 0.30
ŚWIT Grzegorz Sławomir 55 1.74 0.28
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 71 2.25 0.36
BISZTYGA Stanisław 29 0.92 0.15
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 67 2.12 0.34
HANDZEL Ludomir Paweł 38 1.20 0.19
GĄDEK Lidia Stanisława 165 5.22 0.84