A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat gorlicki 

gorlicki
brak 2.18% 3.19% 4.19% 5.20% 6.21% 7.22% 8.22% 9.23% 10.24% 11.24%
danych 3.18% 4.18% 5.19% 6.20% 7.21% 8.21% 9.22% 10.23% 11.23% 12.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 623
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 645
Liczba ważnych kart:20 639
Frekwencja wyborcza:23.56%
Liczba głosów ważnych:19 731
% głosów ważnych:95.60%
Liczba głosów na listy komitetu:944
% 4.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gorlice 23 717  6 190  6 189  5 975  130  2.18
Biecz 13 830  2 917  2 916  2 803  142  5.07
Bobowa 7 251  1 859  1 859  1 761  72  4.09
Gorlice 13 632  3 020  3 017  2 870  168  5.85
Lipinki 5 498  1 370  1 370  1 296  38  2.93
Łużna 6 589  1 445  1 444  1 362  102  7.49
Moszczenica 3 857  728  728  692  44  6.36
Ropa 4 034  1 186  1 186  1 118  47  4.20
Sękowa 4 007  900  900  866  80  9.24
Uście Gorlickie 5 208  1 030  1 030  988  121  12.25
Ogółem 87 623  20 645  20 639  19 731  944  4.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 476 50.42 2.41
KOZAK Wojciech 82 8.69 0.42
KURTYKA Halina Ewa 80 8.47 0.41
SORYS Stanisław Andrzej 34 3.60 0.17
OCZKOWICZ Beata 30 3.18 0.15
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 18 1.91 0.09
PAWLAK Mirosław Antoni 43 4.56 0.22
KAŁA Józef 4 0.42 0.02
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 28 2.97 0.14
DUTKA Bronisław 149 15.78 0.76