A  A+ A+

Powiat krakowski 

krakowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  0.00
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  0.00
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  0.00
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  0.00
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  0.00
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  0.00
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  0.00
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  0.00
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  0.00
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  0.00
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  0.00
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  0.00
Sułoszowa 4 630  911  911  871  0.00
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  0.00
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  0.00
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  0.00
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  0.00
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne