A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat krakowski 

krakowski
brak 2.30% 4.26% 6.23% 8.19% 10.15% 12.12% 14.08% 16.04% 18.00% 19.97%
danych 4.25% 6.22% 8.18% 10.14% 12.11% 14.07% 16.03% 17.99% 19.96% 21.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:208 684
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:50 499
Liczba ważnych kart:50 469
Frekwencja wyborcza:24.20%
Liczba głosów ważnych:48 780
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:2 686
% 5.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernichów 10 999  2 243  2 242  2 154  81  3.76
Igołomia-Wawrzeńczyce 6 172  854  854  819  141  17.22
Iwanowice 6 917  1 430  1 429  1 368  164  11.99
Jerzmanowice-Przeginia 8 623  1 757  1 757  1 676  101  6.03
Kocmyrzów-Luborzyca 11 244  2 180  2 180  2 091  288  13.77
Krzeszowice 26 322  6 219  6 215  6 004  227  3.78
Liszki 12 888  2 987  2 987  2 899  120  4.14
Michałowice 7 238  1 866  1 866  1 814  108  5.95
Mogilany 9 959  2 901  2 896  2 804  69  2.46
Skała 8 073  1 784  1 782  1 707  184  10.78
Skawina 33 798  7 986  7 981  7 741  227  2.93
Słomniki 11 001  2 239  2 235  2 128  210  9.87
Sułoszowa 4 630  911  911  871  191  21.93
Świątniki Górne 7 566  1 823  1 822  1 781  41  2.30
Wielka Wieś 8 405  2 279  2 278  2 215  135  6.09
Zabierzów 19 960  6 234  6 228  6 018  217  3.61
Zielonki 14 889  4 806  4 806  4 690  182  3.88
Ogółem 208 684  50 499  50 469  48 780  2 686  5.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 986 36.71 2.02
KOZAK Wojciech 1 023 38.09 2.10
KURTYKA Halina Ewa 279 10.39 0.57
SORYS Stanisław Andrzej 19 0.71 0.04
OCZKOWICZ Beata 47 1.75 0.10
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 67 2.49 0.14
PAWLAK Mirosław Antoni 79 2.94 0.16
KAŁA Józef 10 0.37 0.02
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 66 2.46 0.14
DUTKA Bronisław 110 4.10 0.23