A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat limanowski 

limanowski
brak 4.21% 4.77% 5.32% 5.88% 6.43% 6.99% 7.55% 8.10% 8.66% 9.21%
danych 4.76% 5.31% 5.87% 6.42% 6.98% 7.54% 8.09% 8.65% 9.20% 9.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:1 550
% 6.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Limanowa 12 032  3 691  3 691  3 571  245  6.86
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  1 588  116  7.30
Dobra 7 588  1 767  1 766  1 678  164  9.77
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  1 495  63  4.21
Kamienica 5 842  1 152  1 152  1 094  76  6.95
Laskowa 5 840  2 000  2 000  1 940  127  6.55
Limanowa 18 449  4 902  4 902  4 699  256  5.45
Łukowica 7 272  2 051  2 049  1 941  138  7.11
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  2 837  144  5.08
Niedźwiedź 5 328  981  981  950  63  6.63
Słopnice 4 516  1 114  1 114  1 062  54  5.08
Tymbark 4 932  1 803  1 803  1 739  104  5.98
Ogółem 97 390  25 676  25 669  24 594  1 550  6.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 522 33.68 2.12
BERKOWICZ Konrad Szczepan 557 35.94 2.26
LEWICKI Dawid Marian 74 4.77 0.30
JAMRO Szymon 84 5.42 0.34
SZTERLEJA Barbara Maria 18 1.16 0.07
CZARNEK Norbert Jerzy 22 1.42 0.09
BANDUŁA Magdalena Maria 46 2.97 0.19
RYŚ Anna Magdalena 61 3.94 0.25
SAWICKA Nina Anna 42 2.71 0.17
SZATAN Jarosław Kazimierz 124 8.00 0.50