A  A+ A+

Powiat limanowski 

limanowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Limanowa 12 032  3 691  3 691  3 571  0.00
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  1 588  0.00
Dobra 7 588  1 767  1 766  1 678  0.00
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  1 495  0.00
Kamienica 5 842  1 152  1 152  1 094  0.00
Laskowa 5 840  2 000  2 000  1 940  0.00
Limanowa 18 449  4 902  4 902  4 699  0.00
Łukowica 7 272  2 051  2 049  1 941  0.00
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  2 837  0.00
Niedźwiedź 5 328  981  981  950  0.00
Słopnice 4 516  1 114  1 114  1 062  0.00
Tymbark 4 932  1 803  1 803  1 739  0.00
Ogółem 97 390  25 676  25 669  24 594  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne