A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat limanowski 

limanowski
brak 4.28% 5.72% 7.16% 8.61% 10.05% 11.49% 12.93% 14.37% 15.82% 17.26%
danych 5.71% 7.15% 8.60% 10.04% 11.48% 12.92% 14.36% 15.81% 17.25% 18.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:2 314
% 9.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Limanowa 12 032  3 691  3 691  3 571  609  17.05
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  1 588  297  18.70
Dobra 7 588  1 767  1 766  1 678  152  9.06
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  1 495  100  6.69
Kamienica 5 842  1 152  1 152  1 094  127  11.61
Laskowa 5 840  2 000  2 000  1 940  83  4.28
Limanowa 18 449  4 902  4 902  4 699  304  6.47
Łukowica 7 272  2 051  2 049  1 941  121  6.23
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  2 837  262  9.24
Niedźwiedź 5 328  981  981  950  87  9.16
Słopnice 4 516  1 114  1 114  1 062  58  5.46
Tymbark 4 932  1 803  1 803  1 739  114  6.56
Ogółem 97 390  25 676  25 669  24 594  2 314  9.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 1 200 51.86 4.88
WENTA Bogdan Brunon 294 12.71 1.20
SONIK Bogusław Andrzej 306 13.22 1.24
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 76 3.28 0.31
ŚWIT Grzegorz Sławomir 49 2.12 0.20
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 156 6.74 0.63
BISZTYGA Stanisław 47 2.03 0.19
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 34 1.47 0.14
HANDZEL Ludomir Paweł 53 2.29 0.22
GĄDEK Lidia Stanisława 99 4.28 0.40