A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat limanowski 

limanowski
brak 2.13% 3.05% 3.97% 4.89% 5.81% 6.73% 7.64% 8.56% 9.48% 10.40%
danych 3.04% 3.96% 4.88% 5.80% 6.72% 7.63% 8.55% 9.47% 10.39% 11.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 390
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 676
Liczba ważnych kart:25 669
Frekwencja wyborcza:26.36%
Liczba głosów ważnych:24 594
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:1 412
% 5.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Limanowa 12 032  3 691  3 691  3 571  124  3.47
Mszana Dolna 6 113  1 650  1 650  1 588  45  2.83
Dobra 7 588  1 767  1 766  1 678  71  4.23
Jodłownik 6 493  1 580  1 578  1 495  91  6.09
Kamienica 5 842  1 152  1 152  1 094  54  4.94
Laskowa 5 840  2 000  2 000  1 940  83  4.28
Limanowa 18 449  4 902  4 902  4 699  532  11.32
Łukowica 7 272  2 051  2 049  1 941  168  8.66
Mszana Dolna 12 985  2 985  2 983  2 837  143  5.04
Niedźwiedź 5 328  981  981  950  33  3.47
Słopnice 4 516  1 114  1 114  1 062  31  2.92
Tymbark 4 932  1 803  1 803  1 739  37  2.13
Ogółem 97 390  25 676  25 669  24 594  1 412  5.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 162 11.47 0.66
KOZAK Wojciech 32 2.27 0.13
KURTYKA Halina Ewa 53 3.75 0.22
SORYS Stanisław Andrzej 4 0.28 0.02
OCZKOWICZ Beata 7 0.50 0.03
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 15 1.06 0.06
PAWLAK Mirosław Antoni 26 1.84 0.11
KAŁA Józef 4 0.28 0.02
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 14 0.99 0.06
DUTKA Bronisław 1 095 77.55 4.45