A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat miechowski 

miechowski
brak 0.00% 0.11% 0.21% 0.32% 0.42% 0.53% 0.64% 0.74% 0.85% 0.95%
danych 0.10% 0.20% 0.31% 0.41% 0.52% 0.63% 0.73% 0.84% 0.94% 1.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 638
Liczba ważnych kart:7 634
Frekwencja wyborcza:18.64%
Liczba głosów ważnych:7 348
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 0.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Charsznica 6 275  1 021  1 020  977  0.61
Gołcza 5 146  991  990  940  10  1.06
Kozłów 3 974  543  543  526  0.00
Książ Wielki 4 355  799  799  763  0.39
Miechów 16 088  3 472  3 470  3 353  17  0.51
Racławice 2 057  306  306  299  0.33
Słaboszów 3 085  506  506  490  0.82
Ogółem 40 980  7 638  7 634  7 348  41  0.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 14 34.15 0.19
BRONIEWICZ Michał Paweł 3 7.32 0.04
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 5 12.20 0.07
KALISZ Katarzyna Anna 3 7.32 0.04
SKWARŁO Cezary Szczepan 0 0.00 0.00
JANIK Katarzyna Edyta 5 12.20 0.07
PASZCZA Bartosz Marek 3 7.32 0.04
KOWRYGO Marcin Andrzej 8 19.51 0.11