A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat myślenicki 

myślenicki
brak 0.20% 0.26% 0.31% 0.37% 0.42% 0.48% 0.54% 0.59% 0.65% 0.70%
danych 0.25% 0.30% 0.36% 0.41% 0.47% 0.53% 0.58% 0.64% 0.69% 0.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 032
Liczba ważnych kart:24 022
Frekwencja wyborcza:25.06%
Liczba głosów ważnych:23 184
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:108
% 0.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobczyce 11 613  2 812  2 811  2 742  0.29
Lubień 7 479  1 925  1 922  1 856  11  0.59
Myślenice 33 646  9 394  9 391  9 127  45  0.49
Pcim 8 362  2 471  2 470  2 361  11  0.47
Raciechowice 4 951  896  896  846  0.35
Siepraw 6 511  1 526  1 526  1 480  0.20
Sułkowice 11 247  2 218  2 217  2 099  16  0.76
Tokarnia 6 536  1 650  1 650  1 576  0.38
Wiśniowa 5 537  1 140  1 139  1 097  0.46
Ogółem 95 882  24 032  24 022  23 184  108  0.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 34 31.48 0.15
BRONIEWICZ Michał Paweł 10 9.26 0.04
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 8 7.41 0.03
KALISZ Katarzyna Anna 9 8.33 0.04
SKWARŁO Cezary Szczepan 5 4.63 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 12 11.11 0.05
PASZCZA Bartosz Marek 9 8.33 0.04
KOWRYGO Marcin Andrzej 21 19.44 0.09