A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat myślenicki 

myślenicki
brak 6.85% 7.32% 7.80% 8.27% 8.74% 9.22% 9.69% 10.16% 10.63% 11.11%
danych 7.31% 7.79% 8.26% 8.73% 9.21% 9.68% 10.15% 10.62% 11.10% 11.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 032
Liczba ważnych kart:24 022
Frekwencja wyborcza:25.06%
Liczba głosów ważnych:23 184
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:2 039
% 8.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobczyce 11 613  2 812  2 811  2 742  269  9.81
Lubień 7 479  1 925  1 922  1 856  158  8.51
Myślenice 33 646  9 394  9 391  9 127  797  8.73
Pcim 8 362  2 471  2 470  2 361  174  7.37
Raciechowice 4 951  896  896  846  98  11.58
Siepraw 6 511  1 526  1 526  1 480  136  9.19
Sułkowice 11 247  2 218  2 217  2 099  217  10.34
Tokarnia 6 536  1 650  1 650  1 576  108  6.85
Wiśniowa 5 537  1 140  1 139  1 097  82  7.47
Ogółem 95 882  24 032  24 022  23 184  2 039  8.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 746 36.59 3.22
BERKOWICZ Konrad Szczepan 792 38.84 3.42
LEWICKI Dawid Marian 64 3.14 0.28
JAMRO Szymon 48 2.35 0.21
SZTERLEJA Barbara Maria 31 1.52 0.13
CZARNEK Norbert Jerzy 38 1.86 0.16
BANDUŁA Magdalena Maria 58 2.84 0.25
RYŚ Anna Magdalena 71 3.48 0.31
SAWICKA Nina Anna 52 2.55 0.22
SZATAN Jarosław Kazimierz 139 6.82 0.60