A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat myślenicki 

myślenicki
brak 2.19% 2.73% 3.27% 3.80% 4.34% 4.88% 5.42% 5.96% 6.49% 7.03%
danych 2.72% 3.26% 3.79% 4.33% 4.87% 5.41% 5.95% 6.48% 7.02% 7.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 032
Liczba ważnych kart:24 022
Frekwencja wyborcza:25.06%
Liczba głosów ważnych:23 184
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:694
% 2.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobczyce 11 613  2 812  2 811  2 742  103  3.76
Lubień 7 479  1 925  1 922  1 856  43  2.32
Myślenice 33 646  9 394  9 391  9 127  209  2.29
Pcim 8 362  2 471  2 470  2 361  61  2.58
Raciechowice 4 951  896  896  846  64  7.57
Siepraw 6 511  1 526  1 526  1 480  33  2.23
Sułkowice 11 247  2 218  2 217  2 099  46  2.19
Tokarnia 6 536  1 650  1 650  1 576  58  3.68
Wiśniowa 5 537  1 140  1 139  1 097  77  7.02
Ogółem 95 882  24 032  24 022  23 184  694  2.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 339 48.85 1.46
KOZAK Wojciech 119 17.15 0.51
KURTYKA Halina Ewa 92 13.26 0.40
SORYS Stanisław Andrzej 10 1.44 0.04
OCZKOWICZ Beata 14 2.02 0.06
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 30 4.32 0.13
PAWLAK Mirosław Antoni 41 5.91 0.18
KAŁA Józef 3 0.43 0.01
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 17 2.45 0.07
DUTKA Bronisław 29 4.18 0.13