A  A+ A+

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  0.00
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  0.00
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  0.00
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  0.00
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  0.00
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  0.00
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  0.00
Łabowa 4 170  858  858  831  0.00
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  0.00
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  0.00
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  0.00
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  0.00
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  0.00
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  0.00
Rytro 2 989  646  646  621  0.00
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  0.00
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne