A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 0.00% 0.08% 0.16% 0.23% 0.31% 0.39% 0.47% 0.55% 0.62% 0.70%
danych 0.07% 0.15% 0.22% 0.30% 0.38% 0.46% 0.54% 0.61% 0.69% 0.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:145
% 0.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  0.34
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  27  0.49
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  0.27
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  14  0.27
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  12  0.61
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  11  0.41
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  0.25
Łabowa 4 170  858  858  831  0.12
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  0.29
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  0.27
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  0.35
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  0.14
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  12  0.78
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  13  0.60
Rytro 2 989  646  646  621  0.00
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  12  0.25
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  145  0.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 45 31.03 0.11
BRONIEWICZ Michał Paweł 14 9.66 0.03
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 6 4.14 0.01
KALISZ Katarzyna Anna 17 11.72 0.04
SKWARŁO Cezary Szczepan 10 6.90 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 21 14.48 0.05
PASZCZA Bartosz Marek 12 8.28 0.03
KOWRYGO Marcin Andrzej 20 13.79 0.05