A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 5.10% 5.54% 5.98% 6.42% 6.86% 7.30% 7.74% 8.18% 8.62% 9.06%
danych 5.53% 5.97% 6.41% 6.85% 7.29% 7.73% 8.17% 8.61% 9.05% 9.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:2 853
% 6.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  138  9.29
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  462  8.39
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  80  5.39
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  363  6.95
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  118  5.97
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  138  5.10
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  233  6.40
Łabowa 4 170  858  858  831  65  7.82
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  218  6.96
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  121  5.52
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  190  8.35
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  93  6.35
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  123  7.96
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  156  7.15
Rytro 2 989  646  646  621  59  9.50
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  296  6.07
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  2 853  6.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 1 017 35.65 2.47
BERKOWICZ Konrad Szczepan 812 28.46 1.97
LEWICKI Dawid Marian 105 3.68 0.26
JAMRO Szymon 406 14.23 0.99
SZTERLEJA Barbara Maria 40 1.40 0.10
CZARNEK Norbert Jerzy 47 1.65 0.11
BANDUŁA Magdalena Maria 65 2.28 0.16
RYŚ Anna Magdalena 76 2.66 0.18
SAWICKA Nina Anna 96 3.36 0.23
SZATAN Jarosław Kazimierz 189 6.62 0.46