A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 1.55% 2.22% 2.88% 3.55% 4.22% 4.89% 5.55% 6.22% 6.89% 7.55%
danych 2.21% 2.87% 3.54% 4.21% 4.88% 5.54% 6.21% 6.88% 7.54% 8.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:1 860
% 4.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  23  1.55
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  191  3.47
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  122  8.22
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  170  3.26
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  94  4.76
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  198  7.32
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  224  6.15
Łabowa 4 170  858  858  831  30  3.61
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  234  7.48
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  83  3.78
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  85  3.74
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  82  5.60
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  41  2.65
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  99  4.54
Rytro 2 989  646  646  621  10  1.61
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  174  3.57
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  1 860  4.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 814 43.76 1.98
KOZAK Wojciech 86 4.62 0.21
KURTYKA Halina Ewa 126 6.77 0.31
SORYS Stanisław Andrzej 124 6.67 0.30
OCZKOWICZ Beata 35 1.88 0.09
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 31 1.67 0.08
PAWLAK Mirosław Antoni 75 4.03 0.18
KAŁA Józef 19 1.02 0.05
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 44 2.37 0.11
DUTKA Bronisław 506 27.20 1.23