A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat olkuski 

olkuski
brak 6.54% 7.79% 9.04% 10.28% 11.53% 12.78% 14.03% 15.28% 16.52% 17.77%
danych 7.78% 9.03% 10.27% 11.52% 12.77% 14.02% 15.27% 16.51% 17.76% 19.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:2 961
% 14.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowno 8 588  1 880  1 877  1 782  339  19.02
Bolesław 6 553  1 171  1 171  1 121  213  19.00
Klucze 12 560  2 830  2 828  2 704  357  13.20
Olkusz 40 783  10 840  10 837  10 465  1 718  16.42
Trzyciąż 5 673  839  839  795  52  6.54
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  4 124  282  6.84
Ogółem 93 135  21 845  21 836  20 991  2 961  14.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 1 208 40.80 5.75
SZEJNA Andrzej Jan 38 1.28 0.18
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 80 2.70 0.38
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 47 1.59 0.22
PIETRZYK Sławomir Jan 9 0.30 0.04
ROMANOWSKA Irena Anna 28 0.95 0.13
BERNAT Franciszek Jan 7 0.24 0.03
ORKISZ Jan 1 498 50.59 7.14
BARTEL Barbara 17 0.57 0.08
BIESIADA Dominika Anna 29 0.98 0.14