A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat olkuski 

olkuski
brak 2.50% 2.66% 2.82% 2.98% 3.14% 3.30% 3.46% 3.62% 3.78% 3.94%
danych 2.65% 2.81% 2.97% 3.13% 3.29% 3.45% 3.61% 3.77% 3.93% 4.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:625
% 2.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowno 8 588  1 880  1 877  1 782  63  3.54
Bolesław 6 553  1 171  1 171  1 121  46  4.10
Klucze 12 560  2 830  2 828  2 704  99  3.66
Olkusz 40 783  10 840  10 837  10 465  287  2.74
Trzyciąż 5 673  839  839  795  27  3.40
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  4 124  103  2.50
Ogółem 93 135  21 845  21 836  20 991  625  2.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 353 56.48 1.68
BIŃCZYCKA Elżbieta 36 5.76 0.17
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 23 3.68 0.11
MARENIN Małgorzata Diana 11 1.76 0.05
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 3 0.48 0.01
ŻAK Monika Małgorzata 21 3.36 0.10
ZIMNIAK Robert Roman 13 2.08 0.06
MATHEA Anna Krystyna 7 1.12 0.03
WĄTROBA Sebastian Gabriel 138 22.08 0.66
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 20 3.20 0.10