A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat olkuski 

olkuski
brak 7.71% 7.94% 8.17% 8.39% 8.62% 8.85% 9.08% 9.31% 9.53% 9.76%
danych 7.93% 8.16% 8.38% 8.61% 8.84% 9.07% 9.30% 9.52% 9.75% 9.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:1 837
% 8.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowno 8 588  1 880  1 877  1 782  162  9.09
Bolesław 6 553  1 171  1 171  1 121  112  9.99
Klucze 12 560  2 830  2 828  2 704  234  8.65
Olkusz 40 783  10 840  10 837  10 465  934  8.92
Trzyciąż 5 673  839  839  795  77  9.69
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  4 124  318  7.71
Ogółem 93 135  21 845  21 836  20 991  1 837  8.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 622 33.86 2.96
BERKOWICZ Konrad Szczepan 626 34.08 2.98
LEWICKI Dawid Marian 71 3.86 0.34
JAMRO Szymon 61 3.32 0.29
SZTERLEJA Barbara Maria 32 1.74 0.15
CZARNEK Norbert Jerzy 39 2.12 0.19
BANDUŁA Magdalena Maria 45 2.45 0.21
RYŚ Anna Magdalena 47 2.56 0.22
SAWICKA Nina Anna 44 2.40 0.21
SZATAN Jarosław Kazimierz 250 13.61 1.19