A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat olkuski 

olkuski
brak 22.62% 24.09% 25.57% 27.04% 28.52% 29.99% 31.46% 32.94% 34.41% 35.89%
danych 24.08% 25.56% 27.03% 28.51% 29.98% 31.45% 32.93% 34.40% 35.88% 37.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:6 306
% 30.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bukowno 8 588  1 880  1 877  1 782  403  22.62
Bolesław 6 553  1 171  1 171  1 121  261  23.28
Klucze 12 560  2 830  2 828  2 704  692  25.59
Olkusz 40 783  10 840  10 837  10 465  3 341  31.93
Trzyciąż 5 673  839  839  795  297  37.36
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  4 124  1 312  31.81
Ogółem 93 135  21 845  21 836  20 991  6 306  30.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 1 809 28.69 8.62
DUDA Andrzej Sebastian 2 562 40.63 12.21
TERLECKI Ryszard Iwon 295 4.68 1.41
GOSIEWSKA Beata Barbara 447 7.09 2.13
MURZYN Leszek 65 1.03 0.31
PALUCH Anna 81 1.28 0.39
BARTUŚ Barbara Halina 57 0.90 0.27
PĘK Bogdan Marek 583 9.25 2.78
BUBULA Barbara Ewa 356 5.65 1.70
CZESAK Edward Stanisław 51 0.81 0.24